Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Phân biệt …

time 2017/11/11

Phân biệt mấy từ này sao hả 豚
①今更→いまさら
②いまだに
③いまに
④いまにも
⑤いままで

sponsored link

Bình Luận

 • いまさら、tới bây giờ (chưa xong mà tới giờ mới nói thì làm khó tao rồi)
  いまだに , vẫn chưa (việc đó vẫn chưa đc quyết định)
  今にも、tới lúc nào đó ( tới lúc nào đó mày sẽ hối hận)
  今にも, sắp sửa (sắp sưa mưa rồi)
  いままで、cho đến nay ( đến nay mày đã đi đc những nước nào rồi)

  by Đậu Xuân Khoa €2017-11-12 00:10

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img