Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Các bạn ch…

time 2018/02/08

Các bạn cho mình hỏi 2 cấu trúc

がってる。そうにしてる khác gì nhau vậy ạ???

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img