Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

4時に… 飛行機…

time 2017/11/22

4時に… 飛行機の時間に間に合わない。
a. 起きなければ
b. 起きてからでなければ
Đáp án là a nhưng vì sao b sai ạ?

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img