Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

身近には水資源である…

time 2017/09/01

身近には水資源である.
E thấy に vs だ k liên quan với nhau lắm nên trợ từ に ở đây có ý nghĩa gì?
Cám ơn ạ.

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img