Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

豚さん hay ai…

time 2017/10/28

豚さん hay ai biết chỉ giùm ,cái này đơn giản thôi: 9 cái ここのつ -10 cái là とお hay とおつ -11 cái phải là じゅういち hay じゅういちつ và 20 cái là はつ hay thế nào 😗 .Ta tự học ở nhà không hỏi ai được nên đừng cười 😑 .Ps: 11 皆の日本語 ấy 😶

sponsored link

Bình Luận

  • ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ、いつつ、むっつ、ななつ、やっつ、ここのつ、とお nhé không phải là とおつ
    Tuy nhiên, người Nhật hiện nay thì chỉ quen dùng cách đếm này đến 4(よっつ). Còn người già thì có thể dùng đến 9(ここのつ). Còn người dùng 10(とお) trở đi thì ít lắm, mình chưa từng thấy bao giờ.
    Ngoài ra thì người ta dùng いっこ、にこ、さんこ、よんこ、ごこ… nhiều hơn

    by 法師越南 €2017-10-29 00:07

  • Còn 11 theo luật đếm này thì đọc như とおあまりひとつ nhé. Dĩ nhiên bạn không cần nhớ :))

    by 法師越南 €2017-10-29 00:08

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img