Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

気… ①水気を切る …

time 2017/11/05

気…
①水気を切る
②人気のない通
③寒気がする
④気心が知れる
⑤正気になる
⑥気合を入れる
⑦気長を持つ
…………………………

sponsored link

Bình Luận

  • 1 loại bỏ khí ẩm. 2 đường vắng vẻ. 3 cảm thấy lạnh. 4 biết được tính khí của bạn. 5 tỉnh táo trở lại. 6. Làm tăng nhuệ khí. 7 kiên nhẫn.

    by Redmi Redmi €2017-11-06 09:17

  • ②通→通り nhé:)

    by 法師越南 €2017-11-07 23:03

  • Sao ko viết cho chữ hiragana vậy bạn

    by Tìm Lại Chính Mình €2017-11-08 19:28

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img