Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Phân biệt は và が ①

time 2016/10/26

Phân biệt は và が ①

Người Nhật tự nhiên phân biệt sử dụng trợ từ は và が, nhưng đúng lúc giải thích về bản chất thì 2 từ này thật phúc tập đến mức là chuyên gia ngôn ngữ học tranh cãi nhau. Dù vậy, cách sử dụng cơ bản thì không khó lắm. Bài viết này không nhắc đến những vấn đề khó như vậy mà đơn giản xem xét lại sự khác nhau giữa は và が trong ngữ phát tiếng Nhật cơ bản.

sponsored link

Sự khác nhau giữa 2 trợ từ は và が

Trong văn tiếng Nhật cơ bản có 3 kiểu câu kể: 名詞文めいしぶん(Ai là gì)、形容詞文けいようしぶん(Ai thế nào)、動詞文どうしぶん(Ai làm gì). Cụ thể là như sau.

名 詞 文:佐藤さとうさん社長しゃちょうだ。(Ông Sato là giám đốc)
形容詞文:佐藤さんやさしい。(Ông Sato hiền lành)
動 詞 文:佐藤さんた。(Ông Sato đến rồi)

Trong các câu trên, chủ ngữ đều là 佐藤さん, nhưng bạn có thể nhận ra rằng câu 動詞文 dùng trợ từ が trong khi 名詞文 và 形容詞文 thì dùng trợ từ は để chỉ chủ ngữ. Như thế này thì thông thường có cách phân biệt là trợ từ は cho chủ ngữ của 名詞文 và 形容詞文, còn trợ từ が cho chủ ngữ của 動詞文. 2 trợ từ ở đây có tác dụng là để nhấn mạnh vị ngữ phía sau.

Trong khi đó, cũng có khi thay đổi trợ từ は và が, nhưng trường hợp đó sẽ có ý nghĩa khác.

名 詞 文:佐藤さとうさん社長しゃちょうだ。
形容詞文:佐藤さんやさしい。
動 詞 文:佐藤さんた。

Dùng trợ từ が cho chủ ngữ của 名詞文 và 形容詞文 là khi trả lời câu “Ai là giấm đốc?”, “Ai là người hiền lành?” hoặc khi biểu thị ý “Ông Sato mới là giám đốc”, “Ông Sato mới là người hiền lành”, chứ không phải bất cứ người khác. Tức là trong trường hợp này bạn có thể hiểu như là dùng trợ từ が để dứt bỏ các nhân vật khác để xác định một người nào đó. Còn khi dùng trợ từ は cho chủ ngữ của 動詞文, thì ý nghĩa là “Người khác thì không đến, nhưng mỗi ông Sato thì đã đến“, để dứt bỏ các nhân vật khác.
Tóm lại bạn có thể hiểu nôm na là thay đổi trợ từ nguyên tắc để nhấm mạnh chủ ngữ phía trước.

Matome

Các ví dụ tôi nêu ra ở đây chỉ là một phần của sự khác nhau giữa は và が thôi. Còn có ngoại lệ nữa. Dù vậy, bạn có thể hiểu cơ bản sự khác nhau của 2 trợ từ này là như thế này đây.

Tổng kết

Thông thường

名詞文(câu kể ai là gì) và 形容詞文(câu kể ai thế nào): Chủ ngữ +
動詞文(câu kể ai làm gì): Chủ ngữ +

Khi nhấn mạnh chủ ngữ, dứt bỏ nhân vật/sự vật khác

名詞文(câu kể ai là gì) và 形容詞文(câu kể ai thế nào): Chủ ngữ +
動詞文(câu kể ai làm gì): Chủ ngữ +*Hình con gái chỉ là chơi chữ 女子じょし(gái) với 助詞じょし(trợ từ) thôi :p

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img