Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Sổ tay thông tin ý tế Nhật Bản
dành cho người Việt Nam

time 2016/10/02

<div align="center">Sổ tay thông tin ý tế Nhật Bản<br>dành cho người Việt Nam</div>

“Sổ tay thông tin ý tế dành cho người nước ngoài”

đây là 1 cuốn số tay do Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Tochigi(TIA : Tochigi International Association) làm.
Từ trước TIA từng phát hành những thông tin ý tế dành cho người Việt Nam, nhưng lần này họ cập nhật nội dung lại nên sổ tay trở nên dễ xem và dễ hiểu hơn.

Bài viết này giới thiệu cho bạn xem một số nội dung của sổ tay này. Link download ở cuối bài viết này nhé.

sponsored link

Sổ tay thông tin y tế dành cho người nước ngoài
~Sự chuẩn bị từ ngày thường cho đến khi có thiên tai~

mục lục trong sổ tay


Ⅰ Thông tin y tế chung
⑴Bệnh viện tại Nhật
⑵Khoa chẩn đoán
⑶Các bước làm việc tại bệnh viện
⑷Cách truyền đạt các triệu chứng
⑸Thông dịch
⑹Bị thương hay bị bệnh
⑺Nhân viên y tế xã hội(MSW)
Ⅱ Vấn đề về thuốc
⑴Cách lấy thuốc
⑵Các loại thuốc và ngôn từ ở tiệm thuốc
Ⅲ Bảo hiểm y tế và phí điều trị
⑴Chế độ bảo hiểm y tế
⑵ Các chế độ phí y tế
Ⅳ Thông tin y tế khi xảy ra thiên tai
⑴Hoạt động cứu hộ y tế của tỉnh Tochigi
⑵Phòng chống bệnh tật và thương tích khi xảy ra thiên tai
⑶Ý nghĩa và ngôn từ thường dùng khi xảy ra thiên tai
Ⅴ Tài liệu cuối sổ tay
⑴Thẻ dữ liệu cá nhân
⑵Danh sách tên bệnh và các loại dị ứng
⑶Trung tâm cấp cứu vào ngày nghỉ và buổi tối của tỉnh Tochigi
⑷Trung tâm phúc lợi sức khỏe trong tỉnh Tochigi
⑸Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài trong tỉnh Tochigi
⑹Thông tin hữu ích
⑺Danh sách các vật dụng cần mang theo lúc khẩn cấp

Các bước làm việc tại bệnh viện

Có cả phần tiếng Nhật và tiếng Việt

Có cả phần tiếng Nhật và tiếng Việt

Vấn đề về thuốc

cách lấy thuốc sau khi khám bệnh

cách lấy thuốc sau khi khám bệnh

Bảo hiệm ý tế và phí điều trị

Chi tiết về bảo hiệm ý tế

Chi tiết về bảo hiệm ý tế


Có thẻ 健康保険証 để làm gì. Nếu bạn bị ốm cứ đi khám bệnh cho nhanh khỏi nhé. Thực sự thuốc của bệnh viên không mắc lắm đâu mà còn hơn thuốc bán ở nhà thuốc vì dược sĩ làm thuốc riêng cho mọi người theo đơn thuốc mà bác sĩ viết. Còn thuốc bán ở nhà thuốc thì đó chỉ là thuốc mà có tác dụng cho nhiều triệu chứng chứ không phải dành cho bạn. Nếu thuốc đó không hợp với bạn thì có thể bạn không khỏi ốm. Tiền nào của đó, tiền mất tật mang.

Danh sách tên bệnh và loại dị ứng

Có rất nhiều từ vựng chuyên ngành ý tế mà bạn có thể tham khảo.

Có rất nhiều từ vựng chuyên ngành ý tế mà bạn có thể tham khảo.

Mong cuốn sổ tay này sẽ giúp các bạn người Việt ở Nhật Bản.
Đây là link file pdf của sổ tay ý tế tiếng Việt.
↓   ↓
handbook-vietnam.pdf

tham khảo:栃木県国際交流協会

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img