Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Thông tin động đất Kumamoto chuỗi thời gian

time 2016/04/16

Thông tin động đất Kumamoto chuỗi thời gian
Thời điểm Địa điểm Dộ Richter Chấn Độ
16.4.2016 12:52 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
16.4.2016 12:46 miền Trung tỉnh Ooita 2.5
16.4.2016 12:40 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.1
16.4.2016 11:52 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 2.9
16.4.2016 11:40 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 11:33 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
16.4.2016 11:05 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.3
16.4.2016 10:58 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.7
16.4.2016 10:42 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.3
16.4.2016 10:29 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.7
16.4.2016 10:00 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.4
16.4.2016 09:57 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.3
16.4.2016 09:51 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 5.4 6-
16.4.2016 09:20 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.5
16.4.2016 09:07 miền Trung tỉnh Ooita 3.0
16.4.2016 08:31 miền Tây tỉnh Ooita 3.9
16.4.2016 08:23 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.6
16.4.2016 08:12 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 08:06 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
16.4.2016 08:01 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 07:57 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.3
16.4.2016 07:52 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.6
16.4.2016 07:46 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.2
16.4.2016 07:33 miền Trung tỉnh Ooita 3.2
16.4.2016 07:31 miền Trung tỉnh Ooita 2.6
16.4.2016 07:27 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.8 5-
16.4.2016 07:24 miền Trung tỉnh Ooita 3.2
16.4.2016 07:14 miền Trung tỉnh Ooita 5.3 5-
16.4.2016 07:08 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.4
16.4.2016 07:04 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.6
16.4.2016 06:56 miền Trung tỉnh Ooita 3.2
16.4.2016 06:43 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.5
16.4.2016 06:37 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.4
16.4.2016 06:18 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 06:14 miền Tây tỉnh Ooita 4.2
16.4.2016 06:05 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 06:01 miền Trung tỉnh Ooita 2.9
16.4.2016 05:57 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.0
16.4.2016 05:47 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
16.4.2016 05:41 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.2
16.4.2016 05:37 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
16.4.2016 05:28 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 05:24 miền Trung tỉnh Ooita 3.1
16.4.2016 05:19 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.4
16.4.2016 05:05 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.3
16.4.2016 05:00 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.7
16.4.2016 04:54 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.3
16.4.2016 04:49 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.0
16.4.2016 04:38 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
16.4.2016 04:31 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.1
16.4.2016 04:27 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.5
16.4.2016 04:25 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.9
16.4.2016 04:22 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.3
16.4.2016 04:18 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
16.4.2016 04:15 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.3
16.4.2016 04:12 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.2
16.4.2016 04:08 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.3
16.4.2016 04:04 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.7
16.4.2016 04:01 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.1
16.4.2016 03:59 phường Aso tỉnh Kumamoto 5.8 6+
16.4.2016 03:52 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.4
16.4.2016 03:47 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
16.4.2016 03:37 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
16.4.2016 03:36 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.8
16.4.2016 03:30 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.1
16.4.2016 03:20 phường Aso tỉnh Kumamoto 4.1
16.4.2016 03:16 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.9
16.4.2016 03:09 phường Aso tỉnh Kumamoto 5.8 5+
16.4.2016 03:07 phường Aso tỉnh Kumamoto 5.8 5+
16.4.2016 03:01 phường Aso tỉnh Kumamoto 3.5
16.4.2016 02:54 miền Trung tỉnh Ooita 4.1
16.4.2016 02:21 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
16.4.2016 02:09 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.9
16.4.2016 02:03 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.7
16.4.2016 01:58 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 6.0 6-
16.4.2016 01:50 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 6.0 6-
16.4.2016 01:47 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 5.3 5-
16.4.2016 01:40 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 7.1 6+
16.4.2016 01:37 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 5.4
16.4.2016 01:30 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 7.1 6+
15.4.2016 23:20 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
15.4.2016 20:20 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
15.4.2016 18:52 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
15.4.2016 17:42 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.5
15.4.2016 15:32 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.1
15.4.2016 13:53 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
15.4.2016 12:49 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.5
15.4.2016 09:56 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
15.4.2016 09:06 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
15.4.2016 07:58 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.2
15.4.2016 07:51 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.4
15.4.2016 07:33 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.2
15.4.2016 07:23 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.5
15.4.2016 06:28 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.0
15.4.2016 05:35 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
15.4.2016 05:13 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.6
15.4.2016 05:05 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.5
15.4.2016 04:23 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.1
15.4.2016 03:41 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.1
15.4.2016 02:17 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.2
15.4.2016 02:02 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
15.4.2016 01:56 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.8 5-
15.4.2016 01:24 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
15.4.2016 01:08 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
15.4.2016 00:58 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.8
15.4.2016 00:53 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.2
15.4.2016 00:51 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.3
15.4.2016 00:38 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.5
15.4.2016 00:23 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
15.4.2016 00:17 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
15.4.2016 00:09 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 6.4 6+
14.4.2016 23:47 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 5.0
14.4.2016 23:32 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.4
14.4.2016 22:04 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.3
14.4.2016 22:54 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.5
14.4.2016 22:51 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.5
14.4.2016 22:46 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.3
14.4.2016 22:43 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 5.0 5-
14.4.2016 22:35 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.3
14.4.2016 22:30 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.6
14.4.2016 22:27 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.6
14.4.2016 22:23 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.3
14.4.2016 22:20 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.2
14.4.2016 22:15 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.3
14.4.2016 22:12 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 5.7 6-
14.4.2016 21:58 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.0
14.4.2016 21:48 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 4.9
14.4.2016 21:44 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 3.9
14.4.2016 21:36 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 6.4
14.4.2016 21:32 phường Kumamoto tỉnh Kumamoto 6.4

sponsored link

Bình Luận

  • Great common sense here. Wish I’d thouhgt of that.

    by Lele €2016-06-28 05:57

  • Jeg syntes bÃ¥de varm lin, hvit lin og morgendis var fine farger. Tror det blir fint med en vegg med annen farge :)

    by http://www./ €2017-03-01 04:19

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img