Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Softbank quyết định mở cửa WiFi giúp mọi người đang gặp khó khăn

time 2016/04/15

Softbank quyết định mở cửa WiFi giúp mọi người đang gặp khó khăn

uồ

Nhận các trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, Softbank quyết định mở cửa “SoftBank WiFi Spot” miễn phí dành cho tất cả mọi người tại vùng Kyushu.
Dịch vụ này, bạn chỉ cần chọn tên mạng “00000JAPAN” là sử dụng WiFi được.
Thời Điểm 23:59 ngày 14/4, WiFi spot trong tỉnh Kumamoto được mở cửa. Sau này họ mở dần các WiFi spot của Softbank trên toàn khu vực Kyushu. Để kiểm tra các địa điểm trang bị WiFi này thì hãy tham khảo trang web này.

sponsored link

lịch động đất đã xảy ra

jisin

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img