Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

[Chú ý] Có thể có dư chấn mạnh nữa trong 1 tuần này

time 2016/04/15

[Chú ý] Có thể có dư chấn mạnh nữa trong 1 tuần này

sponsored link

[Chú ý] Có thể có dư chấn mạnh nữa trong 1 tuần này

Ngày 15, cục khí tượng Nhật Bản cho rằng động đất hôm qua xảy ra tại tỉnh Kumamoto, tốc độ mà số lượng dư chấn gia tăng nhanh nhất so với những động đất khác mà có quí mô giống và xảy ra trong lục địa sau năm 1995.
Theo cục khí tượng Nhật Bản, đến 1 giờ chiều ngày 15, họ đã quan trắc 129 lần dư chấn có chấn độ hơn 1 độ.
Cục khí tượng cảnh báo và kêu gọi chú ý đến dư chấn 6 độ trở lên trong 1 tuần từ hôm nay.
Cục khí tượng đã phân tích và so sánh tốc độ dư chấn xảy ra của động đất lần này với động đất quá khứ, mà đã xảy ra trong lục địa và có quí mô hơn 6.5 độ richter của lần này.
Kết quả là, trong những dư chấn, chấn độ 6 độ mạnh và 6 độ yếu thì đều 1 lần, 5 độ yếu thì 2 lần, và 4 độ thì 16 lần.
Dư chấn xảy ra với tốc độ nhanh nhất thứ 3 sau trận động đất Niigata Chuetsu năm 2004(6.8 độ richter) và trận động đất nội địa Iwate và Miyagi năm 2008(7.2 độ richter), so với những động đất có quí mô giống với 6.5 độ richter thì nhanh nhất.

Giờ Tôi sợ rằng nó có ảnh hưởng đến động đất Tokai không
Vừa nhớ ra về năm 2011, ngày 11 tháng 3 động đất mạnh nhất trên lịch sử Nhật Bản đã xảy ra tại miền đông bắc Nhật Bản. Sau đó , lập tức có động đất rất to tại vùng Niigata và Kanto liên tục.
Nếu Bây giờ 3 trận động đất Tokai, Tonankai và Nanka xảy ra thì Nhật Bản sẽ bị như thế nào nhỉ??

sponsored link

Bình Luận

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img