Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

TỪ ĐIỂN

time 2016/02/27

TỪ ĐIỂN
Xin giới thiệu các từ điển online tiện lợi dành cho người Việt Nam.
Nếu bạn biết từ điển nào mà hay thì hãy cho tôi biết nhé^^

sponsored link

nhgo.net

đặc trưng/特徴

từ điển bao gồm Nhật-Việt, Nhật-Anh, Anh-Nhật, Anh-Việt
日越・日英・英日・英越辞典
Tra được Hán Việt, Ngữ Pháp, Mẫu Câu
漢越字・日本語文法・例文の検索が可
Thu tập các tài liệu từ vựng và ngữ pháp theo JLTP
日本語能力試験に沿った語彙や文法のまとめあり
Tốt cho người Việt
ベトナム人向け

nhược điểm/デメリット

không có từ điển Việt-Anh và Việt-Nhật
越英・越日辞書がない

vietnamtudien.org

đặc trưng/特徴

Từ điển Hán-Việt-Hán
漢越・越漢辞典
có thể tra Hán Tự số nhiều một hơi.
複数の漢字を同時に検索可能

nhược điểm/デメリット

không được ủng hộ một số hán tự Nhật Bản (×経→○经○經)
一部の新字体には非対応(×経→○经○經)

tratu.coviet.vn

đặc trưng/特徴

Từ điển Nhật-Việt-Anh-Trung-Hàn-Pháp
日越英中韓仏辞典
dành cho người nước ngoài học tiếng Việt(ad(Buta Ngoc) cũng sử dụng từ điển này)
ベトナム語学習者向け。英語がわかる人にとっては非常に便利。すべての辞書を一括検索できるのも魅力的。

nhược điểm/デメリット

Ko thể tra Kanji được
日本語検索の際、漢字が非対応か。


sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img