Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

Tiền Thưởng Nhật Bản

time 2016/02/23

Tiền Thưởng Nhật Bản

ボーナス
日本では、夏(6月または7月)と冬(12月)にボーナスが支給される。会社の経営状態により金額は若干変動するが、必ず支給されるのが慣行になっている。また、利潤を目的としない学校や官公庁でも支給されるのが普通になっている。もともと、本俸の額低くしておいて、臨時にボーナスを支給することで恩恵感を高めるのが目的なのだが、日本人の給与所得者にとっては消費生活の行動様式の中でボーナスシーズンの6・7月と12月が特別な月となっている。例えば、普通の月には買えない高価なビデオやエアコンといったものに対する大型支出は、ボーナス月に予定される。デパートなどでは、それを目当てにして、ボーナス払いという形で売り出す。また、住宅や自動車などの長期ローンの支払い計画も、6月と12月(または7月と1月)には額を大きくするという方式をとっている。
Tiền thưởng.
Ở Nhật Bản, được cung cấp tiền thưởng vào mùa hè ( tháng 6 hoặc tháng 7 ) và mùa đông ( tháng 12 ). Cho dù số tiền có một chút thay đổi do tình trạng kinh doanh của công ty nhưng nhất định sẽ được cung cấp tiền thưởng. Hơn nữa, ở chỗ mà không có mục đích lợi nhuận như trường học và cơ quan quốc gia người làm ở đó cũng thường được nhận tiền thưởng. Vốn dĩ mục đích là trả lương thấp và cung cấp tiền thưởng để nâng cao cảm giác ân huệ của nhân viên nhưng đối với các nhân viên người Nhật thì vào tháng 6, 7 và tháng 12 là tháng đặc biệt trong dạng thức hành động của cuộc sống tiêu phí. Ví dụ, các chi phí lớn đối với loại hàng đắt tiền mà không thể mua được vào tháng thông thường như máy video hoặc máy điều hòa thì được dự định vào tháng tiền thưởng. Vì những người đó, các cửa hàng bách khoa thì bán ra hàng đắt tiền với khẩu hiệu như “Trả bằng tiền thưởng”. Hơn nữa, các kế hoạch trả góc tiền nhà hay xe ô tô chẳng hạn thì được quy định là tháng 6 và tháng 12(hoặc là tháng 7 và tháng 1) thì số tiền để trả lớn hơn.

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img