Khoa Nhật Việt Học online

Cảm ơn bạn vì thăm blog này. Admin là người Nhật đang học tiếng Việt. くつろいでいってね!^^

[Hỏi&Đáp] thể bị động sai khiến của động từ nhóm 1 như thế nào?

time 2016/02/23

[Hỏi&Đáp]  thể bị động sai khiến của động từ nhóm 1 như thế nào?

sponsored link

câu hỏi

cho mình hỏi động từ nhóm 1, chia thể bị động sai khiến. Ví dụ:

Yomu – yomaserareru hay là yomasareru?

trả lời

2 cái đều đúng nhé:) 
Đó là vấn đề thể sai khiến. 
Cơ bản thể sai khiến là “〜aseru” phải không?

Nhưng thể sai khiến có thể viết tắt như “〜asu”, đặc biệt là trong “văn viết”. 
Nhớ KHONG PHẢI là văn nói thì phải viết theo “~asu” nhé, cả 2 đều OK.Ví dụ 
書く→kak’u’+asu=kakasu=書かす(=書かせる) 
歌う→utau+asu=utawasu=歌わす(=歌わせる) 
走る→走らす(=走らせる) 


Thực sự thì động từ nhóm khác thỉnh thoảng họ cũng có thể thay đổi như thế này nhưng RẤT HIẾM . Bạn chỉ cần nhớ đây là đặc trưng của động từ nhóm 1.

Vì vậy, thể sai khiến của 読む là 読ませる hoặc 読ます.
thêm thể bị động nữa là 読ませられる hoặc 読まされる.

sponsored link

down

Viết bình luận
hán việt

Nhật ký

未分類sponsored link

カテゴリー

アーカイブ

 Nói chuyện với admin
img

img